• 1. Sinh viên phải điểm danh bằng Biface (nếu không nhận giảng viên sẽ kiểm tra lại cho sinh viên). Sinh viên học tại cơ sở Kiều Mai không áp dụng quy định này;

  2. Sinh viên vào lớp đúng giờ, nếu vào muộn qua thời gian giảng viên điểm danh coi như Vắng;

  3. Trong các buổi lên lớp giảng viên sẽ giao yêu cầu thực hiện:

  - Sinh viên không thực hiện (không làm, không có máy tính, nghỉ học,.....): trừ 02 điểm vào bài lab gần nhất;

  - Sinh viên thực hiện nhưng không hoàn thành (dù đã được giảng viên hướng dẫn nhưng không lắng nghe, để ý): trừ 1 điểm vào bài lab gần nhất;

  4. Chơi game, sử dụng các mạng xã hội trong lớp không theo quy định hoặc thực hiện các hành động trái với quy định của trường sẽ bị hủy điểm danh.

Available courses

Quản trị Server

Quản trị Server

Course modified date: 16 Jul 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Dự án 1 (Ngành UDPM)

Dự án 1 (Ngành UDPM)

Course modified date: 20 Jun 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
IT Helpdesk

IT Helpdesk

Course modified date: 6 Jul 2024
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Xây dựng, quản trị hạ tầng mạng 1
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.