Hướng dẫn cấu hình SSL cho public website chạy trên XAMPP (Virtual Hosts)

 Hướng dẫn cấu hình SSL cho public website chạy trên XAMPP (Virtual Hosts)

1. Vào thư mục Apache trong XAMPP

Mặc định XAMPP đợc cài đặt trong thư mục C:\xampp\apache.

2. Tạo một thư mục mới

Đây là nơi sẽ lưu trữ chứng chỉ SSL. Tạo thư mục crt theo đường dẫn C:\xampp\apache\crt

3. Tải về và thêm các tập tin nhà cung cấp SSL vào thư mục vừa tạo

4. Cài đặt chứng chỉ vào khay Trusted Root trong windows

Nhấp đúp chuột vào file Root CA File vừa tải để cài đặt nó trên Windows để Windows chấp nhận chứng chỉ này.

Chọn Local Machine trong Store Location

Tiếp tục chọn Place all certificate in the following store và click browse sau đó chọn Trusted Root Certification Authorities.

Chọn NextFinish.

5. Chỉnh sửa file conf của XAMPP

Cần kích hoạt SSL cho tên miền và cho XAMPP biết nơi lưu trữ Chứng chỉ SSL. Vì vậy, cần chỉnh sửa C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.confC:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf

Sau đó, khởi động lại Apache trong XAMPP

6. Khởi động lại trình duyệt và thử lại

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.